P95 OBIEE: Nytt rapportutviklings verkt√ły i Skatteetaten med Karima Cherradi og Tore Sletten Johnsen

Date & Time

Mar 13th at 5:00 PM until 5:45 PM

Track

BI/DWH/Big Data 

Location

Rating ( votes)

I 2012 besluttet Skattedirektoratet (SKD) å erstatte Discoverer med Oracle Business Intelligence (OBI). I og med at man i første omgang ikke hadde mandat i prosjektet til å redesigne databasen til rene fakta - og dimensjonstabeller tilpasset OBIEE, måtte man heller tilpasse dette virtuelt ved hjelp av det semantiske laget i OBI. Dette resulterte i en svært kompleks og omfattende løsning.

Presentasjonen vil inneholde en rekke tips om hvordan man bygger komplekse løsninger i det semantiske laget i OBI, i all hovedsak vinklet fra et teknisk perspektiv. Noen viktige aspekter vil være:
- Hvordan håndtere kodeforvaltning. Problemstillinger i forbindellse med versjonshåndtering og migrering i prosjekt med flere utviklere.
- Hvordan strømlinjeforme endringer? Det vil si hvordan implementere endringer i eksisterende løsning og samtidig unngå mest mulig manuelt arbeid (skripting etc).
- Hvordan håndtere ett meget høyt antall (delvis) konforme dimensjoner innenfor forretningsmodeller med + 50 faktatabeller?
- Hvordan klare å forholde seg til hundrevis av fysiske tabeller i en relasjonell kilde som ikke er modellert som stjerneskjema, og få dette til å framstå som en enkel modell for brukerne?

Presentasjonen vil ta for seg erfaringer (positive og negative) høstet fra et omfattende og spennende prosjekt med mange involverte.