P75 Oracle Data Integrator - Datakvalitet og feilhåndtering by Helge Flatgård

Date & Time

Mar 12th at 3:00 PM until 3:45 PM

Track

BI/DWH/Big Data 

Location

Rating ( votes)

En stor del av utviklingsarbeidet i et datavarehusprosjekt er knyttet til håndtering av datakvalitetsproblemer og ulike feilsituasjoner. Dette foredraget vil gi en grunnleggende innføring i ulike måter å angripe dette på i Oracle Data Integrator. Foredraget krever ingen forkunnskaper om ODI.