P96 Drift av MySQL som tjenesteleverandør. by Truls Bergskaug

Date & Time

Mar 13th at 3:00 PM until 3:45 PM

Track

Strategy and More 

Location

Rating ( votes)

Basefarm drifter over 500 MySQL servere for kunder i Nederland, Sverige og Norge. Det vil bli en gjennomgang av plattformen Basefarm bruker for å drifte MySQL: Operativsystem, automatisert oppsett og monitorering. Utfordringer med oppgraderinger, erfaringer med serverkonfigurasjoner og lagringsløsninger.