P31 Oracle E-Business og Oracle IAM - hvor står vi på SSO og brukerhåndtering? by Espen Barroso-Gomez

Date & Time

Mar 13th at 10:30 AM until 11:15 AM

Track

Apps 

Location

Rating ( votes)

Har du en Oracle EBS-installasjon som står deg nær?

Og har du kanskje kjennskap til Oracle Identity & Access Management Suite, eller lurer på hva det er?

Vi skal se på erfaringer med å knytte disse sammen, og presentere muligheter, fremgangsmåter og alternativer - er for eksempel Oracle IAM bedre for EBS Single Sign-On enn andre verktøy? Og hvorfor er dette et spørsmål om mere enn bare OID og LDAP?

Delta på denne presentasjonen for en gjennomgang av hva Oracle IAM er og hva det kan gjøre for Oracle EBS, samt se hva andre har gjort i samme situasjon. Vi skal forsøke å illustrere hva som fungerer, og hva som antagelig neppe vil fungere. Eller med andre ord hva som kan være riktig ende å starte i.