P123 Prate databasisk i Java by Håvard Kristiansen

Date & Time

Mar 13th at 3:00 PM until 3:45 PM

Track

Java 

Location

Rating ( votes)

JDBC? Hibernate? MyBatis? Spring JDBC? Spring Data? Ebean? EclipseLink? En praktisk innføring i hvordan de ulike teknologiene fungerer, og hvilke bruksområder de egner seg til. Advarsel: Vil også inneholde en lett teoretisk innføring i hvordan man prater med databasen i Java.