P115 Håndholdt løsning for lager- og produksjonstransaksjoner inn mot OeBS by Nicolay Lange

Date & Time

Mar 12th at 2:00 PM until 2:45 PM

Track

Apps 

Location

Rating ( votes)

Løsningen er i bruk hos NAV, Helse Sør Øst, Idun og Forsvaret (Ammunisjon).
Bakgrunn: Behov for å utføre transaksjoner i sanntid fra en håndholdt skannerenhet, samt ha de samme valideringene/prosedyrene som i standard OeBS.
Løsning: En totalintegrert håndholdt løsning mot Oracle e-Business Suite som benytter seg av følgende komponenter:
o Innloggingsfunksjon; Forsiden krever identifikasjon for å komme videre i systemet. Det benyttes samme brukernavn og passord i skannerløsningen som i OeBS.
o Skjemaer gruppert etter ansvarsområder i OeBS. Brukere må være tildelt riktige rettigheter for å kunne aksessere systemet.
o Alle lagertransaksjoner utføres gjennom de samme prosedyrene som i standard OeBS. Visninger og standardgrensesnitt fra OeBS benyttes.
o Alle skjermbilder på skanneren er utviklet i Java og kan også aksesseres fra en vanlig PC via nettleser. Fleksible brukerdialoger og feltvalideringer gjør at kunden selv enkelt kan tilpasse disse etter behov.
Diskusjon: Hvilke datafangst behov har man generelt, og hvordan kan denne type løsninger bidra til å effektivisere ERP prosesser.