Lars Johan Ulveseth

Rating ( vote)

Jeg har jobbet med Oracle database i 16 år, helt si den jeg var nyutdannet.
Jeg har jobbet med alt fra å lage automatiske lagersystem, vært konsulent, arbeidet som kursinstruktør for Oracle University sine kurs i Bergen og jobber nå med finanssystemer i EVRY.
Gjennom hele mitt virke har ytelse vært en viktig del av det jeg har holdt på med.
Jeg har hatt rolle som blant annet utvikler, drifts DBA, forvaltnings DBA, arkitekt, instruktør og konsulent.
Alle disse rollene, kombinert med sterk ønske om å komme frem til gode løsninger har gitt meg kompetanse til å ha dialog med ulike fagfelt involvert i feilsøking og analyse rundt ytelsesproblemer.
Å få til forståelse og samarbeid mellom fagfeltene er et viktig resultat jeg håper å bidra til med mine presentasjoner.