Karima Cherradi

Rating ( vote)

Karima har siden 2011 jobbet med datavarehusutvikling og OBIEE for Skatteetatens IT og Servicepartner (SITS). Hun var med på å utvikle en løsning der et omfattende sluttbrukerlag i Discoverer i sin helhet ble omskrevet til OBIEE. Hun leder nå utviklingsteamet for OBIEE i SITS.