Petter Minge

Rating ( vote)

Petter Minge, er en av gründerene i Keystep og jobber som sjefskonsulent og Oracle faggruppe ansvarlig. Ca 15 års erfaring med Oracle sine produkter.