Roar Thon

Rating ( vote)

Roar er fagdirektør sikkerhetskultur i Nasjonal sikkerhetsmyndighet. Han har arbeidet i NSM siden 2003 og har de siste årene arbeidet med menneskers bruk av teknologi og hvordan dette påvirker sikkerheten i virksomheter og samfunnet. Han har en tjenestebakgrunn fra Forsvaret og Politiet og han er en mye benyttet foredragsholder om ulike sikkerhetstema. Roar har blitt tildelt ITAKT prisen 2012 for sitt arbeid med sikkerhet. Han kan blant annet følges på NSMs sikkerhetsblogg https://www.nsm.stat.no/blogg/ eller på Twitter som @Secdefence