Haakon Husebye

Rating ( vote)

Haakon Husebye jobber som Team Manager for SAM Advisory Teamet og som lisensrådgiver. Jobben som lisensrådgiver består i å bistå kunder med kontroll og ajourføring av lisensregnskap. Hos en rekke kunder har kunden “outsourcet” hele lisensadministrasjonen til Crayon og Haakon Husebye. Dette gjør at Haakon som tilrettelegger, følger opp og kartlegger fremtidig behov hos kunden. I tillegg bistår han kunden med strategivalg og rutineimplementering rundt programvare-investeringer. Han er også ansvarlig for implementering og oppfølging av Crayon sitt verktøy for lisensregnskap, Catch. Er sertifisert MCTS (Microsoft) med spesialisering innenfor lisensieringsløsninger og rådgivning.

 

Som Team Manager har Haakon Husebye ansvaret for å følge opp Crayon sitt team med SAM Rådgivere, herunder sørge for at rådgiverne innehar høy faglig kompetanse og er sertifiserte i henhold til de krav kunde og leverandør setter, samt tilrettelegger for videreutvikling og faglig oppdatering. Haakon har også ansvaret for å følge opp budsjettet til temaet og bemanne prosjektene med til enhver tid de riktige ressursene. Team Manager vil også være en naturlig ressurs i scoping møter og ved innsalg av SAM Prosjekter hos ulike kunder. I disse tilfellene vil Haakon inneha rollen som en pre-sale ressurs, hvor man bidrar med faglig kompetanse i salgsprosessen.

 

Haakon Husebye blir brukt aktivt i salgsprosesser rundt optimalisering og nytegninger av avtaler. En viktig bit i denne fasen av jobben er utforming av scenarioanalyse hvor man presenterer ulik scenarier basert strategier, ambisjoner (vekst og utvidelse)samt utrulling av ny teknologi hos kunde.

 

Haakon har også ved anledninger holdt innlegg om lisensiering hos Microsoft i forbindelse med seminarer på ulike produktgrupper i Microsoft sin produktportefølje. Haakon bruker også Crayon sitt egenutviklete verktøy for lisensregnskap, Catch, hos flere kunder og innehar stor faglig kompetanse på bruk og etablering av slikt system.

Som person er Haakon sosial og utadvendt og han kommer lett i kontakt med nye mennesker. I så måte vil han alltid etablere god relasjon med kunden både på det faglige og personlige plan. Haakon jobber strukturert og dedikert med sine oppgaver, og når de mål som kunden og han selv setter seg.

 

Haakon innehar meget god lisensierings kompetanse på Oracle, Microsoft, IBM, Adobe og VMware. I tillegg har han jobbet med Symantec, Citrix, AutoCad & Sugar CRM.