Hội chợ Y Tế Năm 2011

Hội chợ Y Tế thường niên Năm 2011

của

Hội Y Sĩ Việt Nam Bắc California

(Vietnamese Physician Association of Northern California)

WWW.VPANC.COM

Lúc: 9:00 sáng Chủ Nhật, ngày 30 tháng 10 năm 2011

Tại: nhà thờ Chúa Ba Ngôi (Most Holly Trinity church)
số 2040 Nassau Dr., San Jose CA 95122
(đối diện trừong trung học Overfelt)

Vào cửa tự do và các dịch vụ hoàn toàn miễn phí.