Miami University Jazz Ensemble Nov. 18

The Miami University Jazz Ensemble, conducted by Jeremy Long, will perform at 7:30 p.m. Wednesday, Nov. 18, in Hall Auditorium.