Welcome /Croeso

Standard text messaging rates apply.

Welcome /Croeso

Cymraeg - Prif wybodaeth

English - Key Info

International Students

Digwyddiadau | Events

Fy Nigwyddiadau | My Events

Mapiau | Maps

Teithio | Travel

About this guide

Welcome and induction information for new and returning UWTSD students.

Check back soon for all the information you need for academic year 2018-19.

Click on the top left corner to access the menu.

Gwybodaeth groesawu a chynefino ar gyfer myfyrwyr newydd PCYDDS a myfyrwyr sy'n dychwelyd.

Dewch yn ôl yn fuan am yr holl wybodaeth bydd eisiau arnoch am y flwyddyn academaidd 2018-19.

Cliciwch yn y gornel chwith uchaf i gael mynediad i'r ddewislen.


See all

What's in it?

Cymraeg - Prif wybodaeth

English - Key Info

International Students

Digwyddiadau | Events

Fy Nigwyddiadau | My Events

More!